Friday the 12th - - -

Aku(de) paigaldamine autole


Akuklemmide taastamine

Aku- ja käivituskaablite valmistamine soovitud mõõdus


Akude testimine

 

Testimine ilma laadimata
Testimine eelneva laadimisega

Akude laadimine

Aku laadimine koos destilleeritud vee lisamisega vajadusel
Aku laadimine koos destilleeritud vee lisamisega vajadusel koos asendusaku laenutamisega

Akude hooldustööd

Destilleeritud vee lisamine, testimine
Aku treeningtsükkel testimise, tühjendamise ja laadimisega

Akude laenutus

Töörista akude taastamine

 

VÕTAME VASTU UTIILSEID PLII-HAPPEAKUSID!

 

KÄIVITUSAKUDE KASUTUSJUHEND JA PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

 

 

Täname Teid aku ostu eest ning tagamaks aku pikaealisuse ja häireteta töö, palume tutvuda käesoleva juhendiga.

 

Aku paigaldamine

 1. Valige õige ja piisavalt võimas aku automargi järgi tootekataloogi alusel, võimaluse korral valige soovituslikust suurema mahtuvuse ning suurema käivitusvooluga aku. Suure voolutarbe tõttu on taksodele, õppesõiduautodele ning teistele paljude elektriliste lisaseadmetega ja eriotstarbelistele sõidukitele soovitatav paigaldada suurema mahtuvuse ning suurema käivitusvooluga aku, kui on tootja poolt soovituslik aku.
 2. Kui tegu on autoga, millel on palju elektrilisi lisaseadmeid, tuleb enne vana aku klemmide lahtiühendamist tagada püsiva toiteallika abil piisava pinge alalhoidmine auto elektrisüsteemis. Vastasel juhul võivad kahjustuda auto elektroonilised seadmed. Eemaldage vanalt akult esmalt miinusjuhe, seejärel plussjuhe. Kontrollige, et akuklemmid ja juhtmeühendused oleksid puhtad, vajadusel puhastage neid.
 3. Aku transportimisel tuleb jälgida, et aku oleks püstiasendis. Aku ei tohi kalduda üle 15°, vältimaks elektrolüüdi väljavalgumist.
 4. Paigaldage aku kindlalt kinnitades autole jälgides polaarsust. Paigaldage esmalt plussjuhe aku plussklemmile, seejärel miinusjuhe aku miinusklemmile. Kindlustage akuklemmide tihe kontakt kogu klemmipinna ulatuses klemmide piisava pingutamisega vältimaks sädeluse tekkimist. Samas vältige klemmide ülepingutamist ning klemmide mehhaanilist põrutamist. Ühendused katke tehnilise vaseliini või mõne muu selleks ettenähtud määrdeainega. Ärge katke akut ja auto mootorit staatilist elektrit tekitavate ja seda juhtivate ainete ning materjalidega (tekid, katted jne.).
 5. Asetage tagasi kõik kaitsekatted, mis olid ette nähtud eelmise või uue aku klemmide ja aku enese kaitseks.
 6. Kontrollige generaatori rihma pingutatust, vajadusel korrigeerige seda. Kontrollige alati enne uue aku paigaldamist laadimisseadmete korrasolekut. Kontrollige generaatori laadimispinget mootori pööretel 2000 p/min ja sisselülitatud lähituledega. Sel juhul peab generaatori laadimispinge olema välistemperatuuril +25o C akuklemmidelt mõõdetuna 14,0 V - 14,4 V ning 24 V elektrisüsteemi puhul 27,8 V - 28,8 V.
 7. Kui autol kasutatakse kahte akut, tuleb korraga välja vahetada mõlemad akud, vastasel juhul võib uue aku eluiga tunduvalt lüheneda.

 

 Aku ekspluatatsioon

 1. Kontrollige regulaarselt elektrolüüdi tihedust ja taset (tase peab ulatuma 10 - 15 mm plaatidest kõrgemale), vajadusel lisage destilleeritud vett, mitte mingil juhul hapet/elektrolüüti. Ärge akut üle täitke. Samuti kontrollige regulaarselt aku laetust/klemmipinget ning generaatori laadimispinget. Kui destilleeritud vett on vaja lisada rohkem kui kord aastas, võib viga olla auto elektrisüsteemis. Pöörduge spetsialisti poole.
 2. Vältige lühist akuklemmide vahel ning plussklemmi ja massi vahel.
 3. Kontrollige, et aku on õigesti ja kindlalt autole kinnitatud.
 4. Sagedaste ning lühikeste linnasõitude korral ja suurte voolutarbijate sagedasel kasutamisel tuleb aku laaditust ja seisukorda tihedamini kontrollida ja vajadusel täiendavalt laadida alalisvoolu akulaadijaga.
 5. Akut on vaja alalisvoolu akulaadijaga laadida klemmipinge alanemisel 12,5 V allapoole ning elektrolüüdi tiheduse langemisel alla 1,22 kg/l kohta. Alalaetud aku tuleb koheselt laadida, vältimaks akuplaatide sulfateerumist (algab klemmipingel 12,4 V) ja elektrolüüdi külmumist talveperioodil (tühi aku elektrolüüdi tihedusega 1,10 kg/l kohta jäätub juba -7o C juures). Akut ei tohi laadida kui selle temperatuur ei ole vahemikus …………... Elektrolüüdi tihedus sõltub temperatuurist. Laetud aku elektrolüüdi tihedus on 1,28 kg/l kohta +25o C juures ning klemmipinge 12,7 V- 12,8 V.
 6. Akuvalmistaja loata on keelatud lisada elektrolüüti lisandeid.
 7. Akukaane tuulutusavad peavad olema puhtad ja vabad, pakenduskile akult eemaldadatud, aku tuleb hoida puhtana ja kuivana kogu tööperioodi vältel.
 8. Elektrijuhtmed peavad olema puhtad ja kuivad ning piisavalt pikad. Pingul juhtmed võivad kahjustada akuklemme.
 9. Kui autot pikema aja vältel ei kasutata (näiteks talvel), tuleks eelnevalt kontrollida aku seisukorda ning laetust, vajaduse korral laadida alalisvoolu akulaadijaga. Laetud ja heas korras aku ei vaja jahedas (0° C ... +10° C) hoidmisel hoolduslaadimist 6-8 kuu jooksul, eeldusel, et akuklemmid on lahtiühendatud.
 10. Uut formeerimata akut, mis pole veel töötanud, ei tohi hoiustada temperatuuril alla -5° C.
 11. Ärge ülekoormake akut! Kui auto ei käivitu kohe, oodake natuke aega enne järgmist käivitamist. Ülekoormus lühendab aku eluiga. Külmade ilmadega käivitamisel on soovitatav enne käivitamist mõneks ajaks kaugtuled sisse lülitada, seejärel välja lülitada ning alles siis käivitada.
 12. Abikäivitamisel kaablitega tuleb välja lülitada kõik elektritarbijad! Miinusjuhe kinnitage alati auto kere külge, ühendage viimasena ja eemaldage esimesena.

NB!!! Igasugune abikäivitamine vähendab mõlema aku eluiga ning võib rikkuda auto/autode elektrisüsteemi!

 1. Tühja/alalaetud aku laadimine otse auto generaatorilt on akule kahjulik ning keelatud kuna generaatori laadimisvool võib ületada mitmekordselt lubatavat aku laadimisvoolu ja rikkuda aku, põhjustades aktiivaine eraldumise plaatidest (tunnuseks sademerikas tume elektrolüüt). Tühi aku laadige alalisvoolu akulaadijaga. Tühja ning alalaetud aku kasutamine on samuti akule kahjulik, põhjustades aktiivaine eraldumist plaatidest (tunnuseks sademerikas tume elektrolüüt) või akuplaatide sulfateerumist (valged laigud plaatidel).
 2. Kui autol kasutatakse kahte akut, on ühelt akult keelatud 12 V lisavoolu tarbimine. Sellisel juhul akude eluiga lüheneb tunduvalt.
 3. Pikemalt kestvate külmadega tuleb akule regulaarselt teha lisalaadimist alalisvoolu akulaadijaga, -18° C juures võtab aku laadimisvoolu vastu 25 % vähem kui 0° C juures.
 4. Lekkevool ei tohi sõiduautodel ootereziimis signalisatsiooniga ületada 20 mA, veoautodel ei tohi lekkevool ootereziimis sisselülitatud tahhograafiga olla suurem kui 100 mA, mootorratastel ei tohi lekkevool ootereziimis olla suurem kui 5 mA.
 5. Aku mittekasutamisel toimub aku isetühjenemine, mistõttu tuleb seisvat akut perioodiliselt kontrollida ja hooldada ning vajadusel laadida alalisvoolu akulaadijaga. Mootorratta akudel toimub isetühjenemisprotsess suurema elektrolüüdi tiheduse tõttu intensiivsemalt ja kiiremini, mistõttu tuleb nende seisukorda tihedamini kontrollida.
 6. 24 V tööpingega võrgus võib 12 V tarbijaid toita ainult läbi pingemuunduri.

 

 Aku laadimine

 1. Eemaldage akupurkide korgid gaaside eraldumise hõlbustamiseks.
 2. Kontrollige elektrolüüdi taset, vajadusel lisage destilleeritud vett (tase peab ulatuma 10 - 15 mm plaatidest kõrgemale). Ei tohi lisada hapet/elektrolüüti.
 3. Enne akulaadija sisselülitamist ühendage esmalt akulaadija plussjuhe aku plussklemmiga, seejärel akulaadija miinusjuhe aku miinusklemmiga. Järgige akulaadija kasutusjuhendit. Laadimist teostage ventileeritavas ruumis.
 4. Laadige akut 1/10 vooluga aku mahtuvusest (näiteks 55 Ah akut laadige 5,5 A vooluga). Täiesti tühja akut on soovitav algul laadida väiksema vooluga. Sellises olekus (elektrolüüdi tihedus väga väike) aku laadimine vajab tunduvalt pikemat aega (sõltuvalt seisukorrast ja laadijast kolm kuni neli päeva).
 5. Laadida tuleb järgmiste täielikult laetud aku tunnusteni: pinge aku klemmidel töötava laadijaga on 14,0 V – 15,8 V (12 V akud), elektrolüüdi tihedus on 1,27 kg/l - 1,28 kg/l kohta +25° C juures, intensiivselt eralduvad suured mullid kõigist akupurkidest.
 6. Laadimine tuleb katkestada, kui elektrolüüdi temperatuur laadimisel tõuseb üle +40° C.
 7. NB!!! Enne laadimisjuhtmete lahtiühendamist tuleb akulaadija vooluvõrgust välja lülitada.
 8. Peale laadimise lõppu kontrollige elektrolüüdi tihedust, kui see ületab 1,28 kg/l kohta, siis lisage destilleeritud vett. Asetage kohale akuanumate korgid, sulgege need kindlalt.

 

Pretensioonide esitamise kord käivitusakude kohta

 1. Käivitusakudele kehtivad pretensioonide esitamise tingimused korrektselt täidetud käesoleva talongi alusel Eesti Vabariigi territooriumil vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Pretensioonide esitamise tingimused hakkavad kehtima alates aku üleandmiskuupäevast tarbijale.
 2. Pretensioonid lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 3. Defektide ilmnemise puhul tuleb koheselt lõpetada aku kasutamine ning esimesel võimalusel, kuid mitte hiljemalt kui kahe kuu möödumisel pöörduda koos müüja poolt täidetud käesoleva talongiga ning sõidukiga, millel antud akut kasutati ja minimaalselt 75 %-se laetusastmega akuga, aku müünud ettevõtte poole või eelneval kokkuleppel maaletooja poole. Pretensioone käsitletakse koos sõidukiga, millel aku töötas.
 4. Pretensioonide esitamise tingimuste alla kuuluvad ainult valmistus- ja materjalivead. Valmistus- ja materjalivigadega aku hüvitatakse käesoleva talongi alusel.
 5. Pretensioonide esitamise kord kehtib ainult akule ning ei korva aku rikkest tulenevaid muid kulusid ja kahjusid.
 6. Pretensioonide esitamiseks ei ole alust, kui autole on paigaldatud sõidukile mittesobiv, tootja soovituslikust väiksema mahtuvuse või väiksema käivitusvooluga aku.
 7. Pretensioonide esitamise tingimuste alla ei kuulu: mehhaaniliselt vigastatud aku; halvasti kinnitamise, põrutamise ning liigse vibratsiooni tagajärjel riknenud aku; klemmide ülepingutamise tagajärjel riknenud aku; jäätunud aku; välise sädeme tõttu lõhkenud/plahvatanud aku; sadet sisaldava elektrolüüdiga aku; mitte sihipäraselt ja kasutusjuhendile mittevastavalt hoitud ja kasutatud aku; hooletuse tõttu riknenud aku; valesti paigaldatud ja valesti hooldatud aku; juhuslikus õnnetuses kannatada saanud aku; alalaadimisest või ülelaadimisest riknenud aku (sademerikas tume elektrolüüt); tühja ning alalaetusest sulfateerunud plaatidega aku; defektse või sõidukile mittevastava elektriseadme/starteri/generaatori/pingeregulaatori tõttu riknenud aku; liiga suure voolutarbe tõttu sõiduki seisuajal/ootereziimis riknenud aku; sõiduki elektrisüsteemi rikke tagajärjel riknenud aku; mustuse ja lühise tõttu riknenud aku; ilmastikutingimuste, keskkonnatingimuste või töökeskkonna liiga kõrge temperatuuri tõttu riknenud aku; vigaste ühenduste tõttu riknenud aku; klemmide valepidi paigaldamise tõttu riknenud aku; sõidukitootja poolt mittepaigaldatud täiendavate ja ebastandardsete ning sõidukile mitte ettenähtud elektriliste lisaseadmete ja muusikaseadmete  tõttu riknenud aku; elektrolüüdi, akuhappe või lisandite lisamise tõttu riknenud aku; kahe aku kasutamisel sõidukil ühelt akult 12 V lisavoolu tarbimise tõttu riknenud aku; abikäivitamise tõttu riknenud aku; aku mittekasutamisel isetühjenemise tõttu riknenud aku; valesti kasutatud ja laetud alalisvoolu akulaadija tõttu riknenud aku; liiga madala elektrolüüdi taseme tõttu riknenud aku; ületäitmise tõttu riknenud aku; kahe akuga sõidukil ühe aku väljavahetamisel riknenud aku; ülekoormuse tõttu riknenud aku; püsitoiteakuna kasutatud aku (välja arvatud selleks spetsiaalselt mõeldud akud), kinnise korpusega aku avamise tõttu rikutud aku  - suletud  AGM ja geelakud, näiteks  Maxxima AGM, Poweroad AGM akud, AGM motoakud).
 8. Pretensioonide esitamine ei ole aluseks aku tasuta laadimiseks ja asendusaku andmiseks ekspertiisi ajaks. Alalaetud aku ekspertiis võib kesta mitmeid päevi.
 9. Küsimuste tekkimisel aku kasutamise või hooldamise kohta tuleb esimesel võimalusel pöörduda aku müünud ettevõtte või maaletooja poole.

 

 

TÄHELEPANU!!!

 

       Tutvuge                           Kaitske             Sööbiv            Tuleohtlik        Plahvatusohtlik         Hoida lastele          Taaskasutatavad

        kasutusõpetusega              silmi                  hape                                                  gaas                 kättesaamatult              materjalid

 

                                                                                     

 

Taksodel ja töömasinatel kasutamisel on konventsionaalsetel akudel garantiiaeg 6 kuud,  Superior Power ja Heavy Duty akudel 12 kuud.

 

Ole hoolikas!!!

Elektrolüüt on korrosiooni tekitav ning sööbiva toimega. Vältige selle sattumist silma, nahale, riietele! Elektrolüüdi sattumisel nahale peske rohke veega, silma sattumisel peske rohke veega ning pöörduge kiiresti arsti poole! Elektrolüüdi sattumisel organismi juua võimalikult palju vett või piima ning pöörduda kiiresti arsti poole! Akut laadides, eriti laadimise lõpus samuti akut kasutades tekib plahvatusohtlikku paukgaasi, mistõttu tuleb vältida lahtist tuld, sädemeid ja suitsetamist! Kasutamiskõlbmatuid akusid ei tohi jätta tavalistesse prügikonteineritesse, vaid tuleb viia selleks ettenähtud spetsiaalsetesse kogumiskohtadesse. Akud sisaldavad keskkonnaohtlikke aineid.

 

Akude maaletooja/müügigarantii andja:

Akukeskus OÜ

Mäealuse 10C, Tallinn 12618

www.akukeskus.ee

Tel.   6813565 ,  6100515     e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.